Dorast Okresná Súťaž v Parnici

Naše dorastenky skončili na 2.mieste.