HOHL Trstená

Kátegória muži Vasilov 5. miesto čas 33,71s.

Kategória ženy Vasilov 2.miesto Nedokončený útok