IMZ Schôdza

02.12.2012 13:00

Srdečne pozývame zástupcov DHZ z okolitých obcí Namestovského okrsku...

Dňa 2.12.2012 v sále KD.

O občerstvenie je postarané.