Kalendár súťaží HOHL 2014

HOHL 2014
Kolo Dátum Organizátor Začiatok Hlavný rozhodca Delegáti, Rozhodcovia
1 15.6.2014 Trstená 14.00 hod Šinál Suchá Hora. Trstená
2 22.6.2014 Liesek 13.00 hod Medvecký Štefanov, Liesek
3 29.6.2014 O. Jasenica 14.00 hod Šinál Hladovka, O. Jasenica
4 20.7.2014 Babín 13.00 hod Medvecký Vasiľov, Babín
5 9.8.2014 Vavrečka 21.30 hod. Trojan Trstená, Vavrečka
6 23.8.2014 Suchá Hora 21.30 hod. Šinál O. Jasenica, Suchá Hora

7

24.8.2014

Vasiľov

13.00 hod

Medvecký

Liesek, Vasiľov

8 31.8.2014 Štefanov 13.00 hod Trojan Vavrečka, Štefanov