Výročná členska schôdza za rok 2012

Srdečne pozývame členov DHZ vo Vasiľove na VČS...

Dňa 2.12.2012

O občerstvenie je postarane....

Delegát : p.Ignác Lipničan