Výsledky 6.kola HOHL-nočnej súťaže vo Vavrečke + Merorial J.Hrkľa

HOHL Muži

10.Miesto Vasiľov  28,45s

Memorial J.Hrkľa - Muži

V memoriáli boli útoky omnoho vyrovnanejšie

Vasiľov pekný útok 15,98.   2.miesto

Hohl ženy

2.miesto Vasiľov 26,37s