DHZ - Vasiľov

Náš Dobrovoľný hasičský zbor má viac ako 30 členov, sme rozdelení podľa veku na ženy, plameň a plameniačky. Zúčastňujeme sa rôznych súťaží ako sú: HOHL - Hornooravská hasičská liga, či iné súťaže pri rôznych príležitostiach, ale aj postupové súťaže.