Ženy

MIRIAMA ŠILÁKOVÁ

VEK: X

POZÍCIA: Rozdeľovač

ZUZANA ŽOFAJOVÁ

VEK: 14

POZÍCIA: Ľavý prúd

VANESA JURKYOVÁ

VEK: X

POZÍCIA: Strojník

IVANA KLOKOČÍKOVÁ

VEK: X

POZÍCIA: Kôš

BEÁTA PITÁKOVÁ

VEK: X

POZÍCIA: Pravý prúd

DIANA TARČÁKOVÁ

VEK: X

POZÍCIA: Spoj

ALEXANDRA MUŠÁKOVÁ

VEK: X

POZÍCIA: Béčky